Tillgänglighetsredogörelse

Mediapoolen Västra Götaland AB står bakom webbplatsen digitalpedagogik.se. Den här sidan beskriver hur Mediapoolen arbetar för en tillgängligare service för alla användare.

Vi vill att så många som möjligt ska ha möjlighet att använda alla våra digitala resurser. Det är dock viktigt att känna till att vi är undantagna från lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service enligt §9. Trots att vi är undantagna är vår målsättning att öka tillgängligheten av vår digitala service till skolväsendet.

Undantag enligt §9

[…] digital service inom verksamhet som tillhör skolväsendet eller de särskilda utbildningsformerna enligt 1 kap. eller 24 kap. skollagen (2010:800) eller pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem enligt 25 kap. skollagen, om inte servicen hänför sig till verksamhetens väsentliga administrativa funktioner.

Digital service inom skolrådet har undantagits från reglerna om digital tillgänglighet inom offentlig service. Liksom digital service från tredje part som vi ej kan kontrollera.

Men oavsett dessa undantag arbetar Mediapoolen Västra Götaland AB med att bli mer tillgängliga för alla. Vi är därför tacksamma för feedback gällande tillgänglighet för att bättre nå upp till standard WCAG 2.1

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Behöver du särskild information som du inte kommer åt på någon av våra webbplatser kan du kontakta oss via e-post eller telefon. Vi hjälper t.ex. till med kontakt till inläsningstjänst för läromedel och kan ofta erbjuda eget material som PDF och ibland som inläst material. Svarstiden är normalt 3-5 arbetsdagar.

Skicka e-post till [email protected]
Ring oss på telefon 0500-44 54 00

Kända brister

Problem vid användning utan synförmåga

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

Problem vid användning utan hörsel

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Även om vi undantagits från tillgänglighetsdirektivet som vi berättat om i tidigare stycke strävar vi hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som gör att du inte kan använda sidan är vi tacksamma för att ni rapporterar dessa i formuläret nedan.