Skolbibliotek – redovisning av Mediapoolens enkät

Skolbibliotek – redovisning av Mediapoolens enkät

Mediapoolens skolbiblioteksportal skall utgöra ett stöd för skolor både med och utan skolbibliotek. För att få vägledning i vad som skolorna efterfrågar och behöver ställde vi ett antal frågor till rektorerna i våra medlemskommuner. Svarsfrekvensen var låg och de...
Nobelpris och Dyslexivecka

Nobelpris och Dyslexivecka

Årets Nobelpristagare tillkännages den här veckan. Många väntar med spänning på vem som ska få de olika priserna i fysik, kemi, medicin, litteratur och fredsarbete och spekulationerna är i full gång. Men hur går det till egentligen när en litteraturpristagare...
Läsning och ordets makt

Läsning och ordets makt

Den här veckan drar den årliga Bokmässan igång. Med tanke på de högerextremistiska vindar som virvlar kring Svenska mässan i Göteborg nu i slutet av september, känns årets huvudtema, bildning, påtagligt aktuellt: ”Vi lever i en tid av förändring. Demokratins...
Individanpassa skolbiblioteket och öka läsargemenskapen

Individanpassa skolbiblioteket och öka läsargemenskapen

Ann-Marie Körling, lärare, författare och läsambassadör (som avslutar sitt uppdrag om drygt en vecka, när den nya läsambassadören introduceras på Bok- och Biblioteksmässan), efterlyser en attitydförändring hos lärare när det gäller läsning i skolan. I ett debattinlägg...
Skolbibliotekets del i den nationella biblioteksstrategin

Skolbibliotekets del i den nationella biblioteksstrategin

Gruppen för Nationell biblioteksstrategi, med Erik Fichtelius i spetsen, är klara med sin omvärldsanalys över vilka utmaningar biblioteken står inför i vår allt mer digitaliserade värld. “Den femte Statsmakten –Bibliotekens roll för demokrati, utbildning,...