Läsförståelsen ökar trots lågt läsintresse

Läsförståelsen ökar trots lågt läsintresse

Denna veckan presenteras resultatet av svenska fjärdeklassares läsförståelseförmåga i PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study, som genomfördes under våren 2016. 50 länder deltar i studien som genomförs var femte år och Sverige har varit med från start,...
Vägledning i en digital djungel

Vägledning i en digital djungel

Hur trovärdiga är ungdomars nyhetsflöden? Så lyder forskningsfrågan till årets massexperiment i EU-projektet ForskarFredag, som utfördes i september tidigare i år. Thomas Nygren, forskare i historiedidaktik, har specialiserat sig på källkritik i digitala medier, och...
Barns och ungas kulturvanor

Barns och ungas kulturvanor

På uppdrag av regeringen genomför Myndigheten för kulturanalys undersökningar som ligger till grund för den svenska kulturpolitikens utformning. Varje år genomför SOM-institutet enkätundersökningar av den svenska befolkningens kulturvanor och med hjälp av det...