Högläsning i förskolan

Högläsning i förskolan

Barn utvecklar sitt språk i mötet med olika typer av texter i olika sammanhang. Läsning och tillgång till litteratur i hemmet ökar barn och ungas läsförmåga. Men det är inte alla barn som har böcker och läsning som en naturlig del i vardagen, när de är hemma. Utifrån...
Skolbibliotekets del i den nationella biblioteksstrategin

Skolbibliotekets del i den nationella biblioteksstrategin

Gruppen för Nationell biblioteksstrategi, med Erik Fichtelius i spetsen, är klara med sin omvärldsanalys över vilka utmaningar biblioteken står inför i vår allt mer digitaliserade värld. “Den femte Statsmakten –Bibliotekens roll för demokrati, utbildning,...
Fake news!

Fake news!

Begreppet ”fake news” har brett ut sig i samhällsdebatten extra mycket sedan USA fick en ny president. Däremot är det inte en ny förekomst. Både Viralgranskaren och den internationella motsvarigheten Snopes har ett ”fake news-arkiv”. Det är ett...
Vilka poeter har du i din kommun?

Vilka poeter har du i din kommun?

Ända sedan 1999 har Unescos Världspoesidag firats återkommande den 21 mars. Den skapades för att ”att stärka muntliga berättartraditioner, att synliggöra samtida poesi och öka kontakterna mellan poesi och andra konstarter.” – Poesin är en av de få...
Källkritikens dag 13 mars

Källkritikens dag 13 mars

Sedan tre år tillbaka har Viralgranskaren, en del av tidningen Metro, instiftat Källkritikens dag den 13 mars. Viralgranskaren har blivit en tung röst i frågor rörande källkritik och vad som är sant och falsk av det som sprids på nätet. Inför i år har de skapat en...