Läsförståelsen ökar trots lågt läsintresse

Läsförståelsen ökar trots lågt läsintresse

Denna veckan presenteras resultatet av svenska fjärdeklassares läsförståelseförmåga i PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study, som genomfördes under våren 2016. 50 länder deltar i studien som genomförs var femte år och Sverige har varit med från start,...
Barns och ungas kulturvanor

Barns och ungas kulturvanor

På uppdrag av regeringen genomför Myndigheten för kulturanalys undersökningar som ligger till grund för den svenska kulturpolitikens utformning. Varje år genomför SOM-institutet enkätundersökningar av den svenska befolkningens kulturvanor och med hjälp av det...
Läsning och ordets makt

Läsning och ordets makt

Den här veckan drar den årliga Bokmässan igång. Med tanke på de högerextremistiska vindar som virvlar kring Svenska mässan i Göteborg nu i slutet av september, känns årets huvudtema, bildning, påtagligt aktuellt: ”Vi lever i en tid av förändring. Demokratins...
Individanpassa skolbiblioteket och öka läsargemenskapen

Individanpassa skolbiblioteket och öka läsargemenskapen

Ann-Marie Körling, lärare, författare och läsambassadör (som avslutar sitt uppdrag om drygt en vecka, när den nya läsambassadören introduceras på Bok- och Biblioteksmässan), efterlyser en attitydförändring hos lärare när det gäller läsning i skolan. I ett debattinlägg...