Individanpassa skolbiblioteket och öka läsargemenskapen

Individanpassa skolbiblioteket och öka läsargemenskapen

Ann-Marie Körling, lärare, författare och läsambassadör (som avslutar sitt uppdrag om drygt en vecka, när den nya läsambassadören introduceras på Bok- och Biblioteksmässan), efterlyser en attitydförändring hos lärare när det gäller läsning i skolan. I ett debattinlägg...
Ett språk, två språk, mångspråkighet

Ett språk, två språk, mångspråkighet

I Biblioteksbladet finns ett reportage om hur belgiska bibliotek förhåller sig till sina tre officiella språk: nederländska, franska och tyska. Där har de valt en helt annan lösning än hur vi tänker kring språk och modersmål här i Sverige. Där får du besöka ett...