Vägledning i en digital djungel

Vägledning i en digital djungel

Hur trovärdiga är ungdomars nyhetsflöden? Så lyder forskningsfrågan till årets massexperiment i EU-projektet ForskarFredag, som utfördes i september tidigare i år. Thomas Nygren, forskare i historiedidaktik, har specialiserat sig på källkritik i digitala medier, och...
Barns och ungas kulturvanor

Barns och ungas kulturvanor

På uppdrag av regeringen genomför Myndigheten för kulturanalys undersökningar som ligger till grund för den svenska kulturpolitikens utformning. Varje år genomför SOM-institutet enkätundersökningar av den svenska befolkningens kulturvanor och med hjälp av det...