Vilka poeter har du i din kommun?

,
Vilka poeter har du i din kommun?

Ända sedan 1999 har Unescos Världspoesidag firats återkommande den 21 mars. Den skapades för att ”att stärka muntliga berättartraditioner, att synliggöra samtida poesi och öka kontakterna mellan poesi och andra konstarter.” – Poesin är en av de få uttrycksformer som är tillgänglig för alla och är i många fall en kraft som ger styrka till förändring. Låt internationella poesidagen bli en årlig manifestation till rätten för människor att uttrycka sina tankar och åsikter, säger Mats Söderlund ledamot i Svenska Unescorådet, ordförande i Författarförbundet och poet.

Mediapoolen har återkommande samarbetat med spoken word-pedagogen Matiss Silins. En helt grym poet som alltid lyckas få med sig elever och lärare att upptäcka språk och ord på ett helt annat vis. Oavsett om det är flödesskrivning eller att skriva ett telefonsvar från hatet så kan jag lätt rekommendera att ta in en poet i klassrummet eller skolbiblioteket. Om inte annat för att få en ny blick på ämnet svenska och dikten som form. Vi har spelat in några inspirerande filmer med Matiss som finns i temat Textskapande på Digital pedagogik. So do it, leta reda på en poet som till exempel arbetar med Skapande skola i din kommun. Och lyssna på dikten Riksväg 40 nu när det är Världspoesidagen och allt. Eller leta reda på en dikt du inte hört eller läst innan och läs den högt flera gånger idag.

Avslutningsvis ett enkelt tips hur det går att arbeta med skrivna dikter. Välj ut en dikt. Klipp sönder den och låt eleverna sedan skapa en helt ny med samma ord. Kylskåpspoesi i ny form helt enkelt. Att få leka med orden själv gör att dikten kommer närmare och det går att undvika alla högtidliga konnotationer som de etablerade dikterna ofta omges av. Så passa på att upptäck mångfalden av poesi i alla dess former: skriven dikt, musiktexter, spoken word. Lite extra mycket idag.

Färdigheter

Upplagt på

2017-03-21