Vägledning i en digital djungel

, ,
Vägledning i en digital djungel

Hur trovärdiga är ungdomars nyhetsflöden?
Så lyder forskningsfrågan till årets massexperiment i EU-projektet ForskarFredag, som utfördes i september tidigare i år. Thomas Nygren, forskare i historiedidaktik, har specialiserat sig på källkritik i digitala medier, och är en av forskarna som arbetar med att ta fram det digitala verktyget, Nyhetsvärderaren, som ska användas för att källkritiskt granska nyhetsflöden.

I Nyhetsvärderaren arbetar elever, lärare och forskare tillsammans. Man undersöker vilka nyheter som rör sig i högstadie- och gymnasieelevers nyhetsflöden. Med hjälp av det digitala verktyget samlar eleverna in, kategoriserar och granskar nyheter på ett vetenskapligt sätt. Ungdomarna tränar sin förmåga att granska nyheter i sina egna flöden, samtidigt som forskningen får nya kunskaper om vilka typer av nyheter som unga tar del av i olika kanaler.

-Om man släpper ut unga människor för att själva samla in och granska information med hela webben tillgänglig så går de vilse. De behöver vägledning i den här djungeln och skolan måste ge dem kompassen.
-Kritiskt tänkande kräver eftertanke och ­fokus, men digitala medier är designade för att man ska stanna en kort tid och sedan klicka sig vidare. Informationsflödet får oss att göra saker snabbt, samtidigt som vi hela tiden blir distraherade. Det leder till att vi blir dåliga på att sålla information.
 Dessutom är vi enligt forskning sämre på att läsa information på skärm. Vi måste lära eleverna ett nytt sökbeteende och att tänka som en expert -en nyhetsgranskare.
säger Thomas Nygren.

Resultatet av forskningen kommer att presenteras i början av nästa år.

 

Färdigheter

Upplagt på

2017-11-28