Vad gör skolbibliotekarier?

Vad gör skolbibliotekarier?

Vad är det du som skolbibliotekarie arbetar med? Och vad är det andra skolbibliotekarier gör? Vilka är våra vardagliga uppgifter och vad är det egentligen vi håller på med? När Kungliga biblioteket, KB samlade in den årliga biblioteksstatistiken var det flera skolbibliotekarier som upplevde att yrkets utmaningar och mångsidighet inte alls fångades av enkätfrågorna. Därför gjordes en ny frivillig undersökning där fokus låg på att undersöka skolbibliotekariernas pedagogiska roll. Så läs och bli glad här och se den vidd och kompetens som vår professionen har. Passa på att sprida artikeln eller varför inte hela rapporten till pedagogiska chefer i din närhet!

Färdigheter

Upplagt på

2017-01-17