Ungas ordförståelse försämras! LÄS!

, ,
Ungas ordförståelse försämras! LÄS!

Under veckan kunde vi läsa igen om en ny studie om barn och ungdomarnas språkförsämring och fundera hur detta påverkar samhället och demokratin samt om vi kan göra något åt det.

I forskningsstudie från Lunds universitet och Uppsala universitet visas att unga är sämre på svåra ord och att allt fler unga får sämre resultat på ordförståelsedelen på högskoleprovet

I Studien undersöktes cirka 900 000 svar från ordförståelsedelen på högskoleprovet mellan åren 2000 och 2011.  Man kom fram att det var under 2005 började klyftorna att öka, och det är framför allt de ungas resultat som försämras. De ord som visar en minskning i ordförståelse är framförallt sådana som förekommer i dagspress och i det offentliga samtalet. Det fanns dock bara små skillnader mellan kvinnor och män.

Forskarna Anna W Gustafsson som tillsammans med kollegan David Håkansson ligger bakom studien ”Ord på prov: en studie av ordförståelse i högskoleprovet hoppas att detta tas på stort allvar från alla hål.

Vad som visas i studie är bara en bekräftelse på vad vi har hört tidigare från oroliga debattörer, bibliotekarie, lärare och även en del föräldrar.  Vi vet och vi har läst att idag har vi med en ny generation att göra. En klick generation som upplever boken tråkigt och långsamt jämfört med andra medier som de är vana att använda.

Detta ställer mer krav på oss och kanske även på litteraturen för att få de ovilliga läsarna och fånga deras intresse. Det krävs andra metoder för att fånga deras intresse.

Vi vet också att idag i många familjer läser man inte föräldrarna och byggs inte upp intresse för böcker i tidiga åldern. Detta betyder att samhället och speciellt skolan är tvungen att ta ett större ansvar och ta även den delen av läsning som tillhörde hemmet.

Men en sak är klart trots alla problem och det är att det måste läsa mer, mycket, mycket mer i skolan. Det behövs hjälp av skolornas skolbibliotek och bibliotekarier. För att hitta böcker rätt i nivån för individen, för att väcka läslusten och kort sagt för att få flera att läsa och förhindra språk försämringen.

Anna  W . Gustafssonforskarna i studion tycker: Genom att läsa mycket, det vill säga genom att gång på gång utsättas för orden, blir man successivt bättre. Eleverna behöver lära sig använda ordböcker eller ordboksappar, och kanske även träna på vissa svenska ord på samma sätt som de tränar sig på glosor på andra språk”.

Visst har vi med ny generation att göra och vi befinner oss i en annan tid, digitaliserings tid men en sak är klart: för att våra barn ska kunna klara skolan, studier, arbete och mest av allt för att kunna påverka det samhälle och bygga upp den, behöver de kunna läsa både analogt och digital! Och för det behövs att de läser mer i skolan och i alla ämnen!

Nyfiken på några tips? Läsambassadören Anne-Marie Körling tipsar gärna lärarna om läsningen !

Färdigheter

Upplagt på

2017-09-03