Tid att hämta inspiration!

, ,
Tid att hämta inspiration!

Tiden rinner iväg och terminen slut närmar sig. Eleverna planerar skolavslutningen och pedagogerna fokuserar på elevernas resultat, kommande kompetensdagar. För alla skolbibliotekarier innebär detta en tid för hantering av återlämnade böcker, praktiskt arbete, som gallring, inventering men också kanske några sköna timmar på läsning och förberedelserna inför kommande bokprat på nästa termin.

I dessa dagar oavsett man är fackutbildade skolbibliotekarie, lärarbibliotekarie funderar man ofta på allt de viktiga frågor som man inte har hunnit under terminen t. ex. aktuell biblioteksplan, avtal för bokinköp, argument för att övertyga skolledningen eller inspiration för olika projekt för läslusten och arbete med MIK samt var och hur får man hjälp och stöd när det behövs.

 I en del kommuner görs svar på behovet av informationsmaterial och introduktionskurser för nya personal gemensamt av pedagogiska centrum.

En bra exempel på detta är Pedagogisk Malmö som nyligen har gett ut Pedagogiskt Inspirations starKit. Länken går att skriva ut till en fin folder eller använda som en digital uppslagsbok. Materialen kommer att uppdateras regelbundet så att man alltid har aktuell information. Ny  i skolbiblioteket : handledning för skolbibliotekspersonal.

Tänker du på att skriva / uppdatera din handlingsplan för ditt bibliotek, här kommer några tips:

 

 

Färdigheter

Upplagt på

2017-06-08