Ungdomarna har svårt med källkritik enligt forskare!

, ,
Ungdomarna har svårt med källkritik enligt forskare!

Källkritik har alltid varit viktigt och svårt, men nu ökar vårt behov när vi möter så många nya källor och att vi alla är / kan vara nyhetsproducenter och att numera, vi är många som väljer att vara det.

Tänk en stund och räkna hur många gånger bara DU producerar nyheter via dina sociala medier.  Detta gör att allt större flöde som vi måste förhålla oss till. Vi kan inte längre förlita oss att det är en kompetent redaktion som granskar informationen och står bakom källan. Ett problem till är att information helt enkelt kan förändras. En text kan uppdateras, raderas, eller ersättas med ny text. Dessa snabba förändringsmöjligheter kan göra att en nyhet kan bli mer aktuell / ej aktuellt.  Kort sagt vi själva har ansvar mer än någonsin: Vi måste vara egna nyhetsgranskare.

En aktuell studie från Stanford History Education Group i USA visar tydligt hur svårt skolelever och även erfarna akademiker har att värdera källor på internet. Rapporten understryker framför allt att ungdomar har svårt att värdera den information de möter online.

Sveriges elevers situation skiljer sig säkert inte mycket från rapporten. I läroplanen för grundskolan nämns källkritik inte mindre än 185 gånger. Men Cathrin Backman Löfgren forskningsarbete ”Att digitalisera det förflutna”  visar att gymnasieungdomar behärskar källkritik i teorin – men inte i praktiken. Eleverna kunde berätta vad källkritik var och förklara tendens, äkthet och så vidare. Men bara några enstaka tillämpade det i sitt arbete. Alla andra plockade saker från nätet.

I annan rapport, ”Digital kompetens utan fallgropar”  uppger även nära hälften av lärarstudenterna upplever att de inte förbereds tillräckligt på att bedriva digitaliserad undervisning. Var tredje uppger att digitaliseringen av lärarutbildningen i sig är låg.

Dags för kritiskt mediekompetens på schemat!

MIK för mig: färdiga lektioner

Här får du färdiga lektionspaket med ett urval av övningar. Syftet med lektionerna är att eleverna ska reflektera över vilka möjligheter och risker det finns idag med att vi idag kan välja information och informationskanaler.

Allt du behöver av källkritik 

Internet är fullt av skatter, men också mycket som vi inte ska lita på. Eftersom informationsflödet är så enormt är det ytterst viktigt att vara kritisk mot det vi möter. Isabella Holm som jobbar för organisationen Sällskapet för mediefostran berättar om den källkritiska metoden som man kan använda för att ta reda på om en källa är trovärdig. Hur utvecklades den källkritiska metoden?

Ekokammaren 

Ekokammaren syftar inte till att ge en fullständig och nyanserad nyhetsbild av Sverige och omvärlden utan presenterar exempel på hur vanliga personers nyhetsflöden idag kan se ut på internet och i sociala medier.

Källkritik på Internet

En kritisk hållning till innehållet på internet borde vara en del av allas digitala vardag, och det finns goda möjligheter att kolla upp saker vi nätet

Om källkritik

Lajkande och delande är en stor del av vår vardag. Men hur ofta granskar du egentligen en bild eller artikel innan du delar? Vi följer med Viralgranskarna Åsa Larsson och Emelie Wallroth i deras jakt på falska identiteter, nättroll och fejkade bilder. Syftet är att visa elever i årskurs 7-9 hur de på ett lätt och bra sätt kan förhålla sig källkritiska på nätet.

Viralgranskaren

En mediekritisk satsning från Metro med syftet är att korrigera felaktigheter, punktera vandringssägner och att arbeta folkbildande.

 

Färdigheter

Upplagt på

2017-06-12