Spara på barnen

Spara på barnen

Det är det här vi kämpar emot. Men det är också de flesta skolbibliotekariers högst konkreta vardag. Trots att skollagen tydligt säger att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek så fortsätter besparingar att drabba barnen. Utifrån KB:s statistik finns bara 900 skolbibliotek bemannade mer än 20 timmar i veckan. Regeringen satsar med extra statsbidrag för att öka bemanningen. Hur väl det försöket slår ut vet vi först om några år. Hur kan det se ut så här trots att behovet av digital kompetens är större än någonsin? Biblioteksbladet har i sitt tema ”Spara på barnen” skrivit flera artiklar med olika synvinklar. Som hur eleverna på Lorensbergsskolan i Ludvika protesterade för att få behålla sitt skolbibliotek.

Färdigheter

Upplagt på

2016-12-05