Skolbiblioteken borde ha en nyckelroll i skolan

,
Skolbiblioteken borde ha en nyckelroll i skolan

Anette Holmqvist undervisningsråd och ansvarig för Kolla källan på skolverket i en intervju med Ann- Britt Dahl vd:n för Mediapoolen Västra Götaland berättar om skolbibliotekets roll i skolan.

Anette Holmqvist är en pionjär inom källkritik och informationssökning. När hon för 17 år sedan började på Skolverket var uppdraget att utveckla webbsidan ”Kolla källan” ett udda uppdrag då Skolverket på den tiden hade som riktlinje att ”stanna vid kommungränsen”. Tidigare hade Anette Holmqvist arbetat som bibliotekarie på ett gymnasium i flera år.

Vi sitter på sjätte våningen i Skolverkets lokaler i Stockholm, eftersom det är ont om sammanträdesrum så vi sitter i den stora entrén. Trots liv och rörelse och ständig tillströmning av folk så erbjuder entrén en välkomnande atmosfär. Anette Holmqvist fixar kaffe från maskinen och vi sätter oss vid de stora fönstren som vetter ut mot
Scheelegatan. Visserligen ser de höga barstolarna i stål lite obekväma ut men när man väl satt sig så upptäcker man att det inte alls är fallet. Flaggor med diverse varunamn vajar på taken mittemot. Förutom vinden visar april upp hela sin väderrepertoar under tiden vi sitter där. Först ett lockande solsken, därefter regn som övergår i hårt hagel som får människorna ner på gatan att gå lätt hukande.
Anette Holmqvist är det enda undervisningsrådet som är bibliotekarie på Skolverket men hon upplever att det finns en förståelse för skolbiblioteken på den avdelning hon arbetar. – Jag har hela tiden lobbat internt och haft chefer som är positiva till skolbibliotek, säger hon och skrattar.

Att arbeta nära målgruppen är något av en käpphäst för henne och Skolbibliotekslistan, en mailinglista för skolbibliotekarier, är ett exempel på det praktiska arbetet. Som bibliotekarie på en skola är man ofta ensam i sin yrkesroll och då kan mailinglistan vara en möjlighet att diskutera yrkesspecifika frågor. Listan har varit igång sedan slutet på 1990-talet och har fortfarande stor spridning vilket kan ses som ett tecken på att den behövs.
Det märks att Anette Holmqvist brinner för sitt arbete, hon utstrålar engagemang och hennes vilja att åstadkomma något för användarna går inte att ta miste på. Hon har lyckats att behålla sitt praktiska engagemang i en annan ganska byråkratisk organisation. För att bibehålla kontakten med verkligheten har hon en referensgrupp, på cirka 50 personer, bestående av lärare, bibliotekarier och andra som brinner för skolbiblioteksfrågor. Man håller kontakten via en sluten mailinglista och har kontinuerliga möten. Nu på morgonen har Anette skickat ut en inbjudan till möte i samband med bokmässan.

Skolbiblioteken har idag en alltför en perifer roll och många skolor saknar bibliotek. Att det inte alltid varit en prioriterad del tror Anette Holmqvist beror på ekonomi och till viss del Hon tycker att             Skolbiblioteken har idag en alltför en perifer roll och många skolor saknar bibliotek. Att det inte alltid varit en prioriterad del tror Anette Holmqvist beror på ekonomi och till viss del att rektorerna inte har klart för sig skolbibliotekets pedagogiska potential. Det finns så lite forskning som visar att det gör skillnad med skolbibliotek säger hon. Det går att hitta bra exempel, men alltför lite forskning som pekar direkt på skolbiblioteken. Hon menar vidare att det är samarbetet mellan bibliotekarie och lärare som gör skillnad. Det är ofta eldsjälar som driver utvecklingen och skapar bra verksamhet. Hon påtalar vikten av en drivande rektor, inte minst för varaktigheten. Om det är eldsjälar som inte har ledningens välsignelse blir det ingen fortsättning om den slutar.

Anette Holmqvist tror att de nya reviderade läroplanerna, som träder i kraft juli 2018, kan verka pådrivande. Här finns en ny kraftfullare skrivning, under rektors ansvar, att skolbibliotekets verksamhet skall användas som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Då kommer det att behövas personal och sedan något år tillbaka finns statsbidrag att söka bidrag för personalförstärkning i skolbiblioteket.  Anette Holmqvist har varit med och utformat detaljerna och fått till att det till ansökan skall bifogas en biblioteksplan. Som garant för att ”man har tänkt till” då hon menar att det är viktigt att skolorna har en strategi och en långsiktig avsikt med sin ansökan. Det har varit stort intresse för statsbidraget så pengarna räckte inte till alla som sökte första omgången.

Trots många år inom sitt område har Anette Holmqvist finns fortfarande viljan och engagemanget att vara kollegialt delaktig.  Att få arrangera konferenser för skolbibliotekarier ser hon som ett privilegium och i höst kommer det att arrangeras i Karlstad och Umeå. Eftersom det oftast bara finns en skolbibliotekarie på varje skola når man väldigt brett och får ett bra genomslag. På konferensen kommer de nya utbildningsmodulerna som berör skolbibliotekarier att visas upp. Det blir en blandning av föreläsning och workshops med medverkande från Skolverket, forskare och bibliotekarier. En bra mix som ger mycket input tillbaka säger hon förväntansfullt. De moduler Anette Holmqvist talar om är delar i det nationella skolutvecklingsprogram vars insatser skall stärka den digitala kompetensen i undervisningssituationen.  Hon är ansvarig modulerna som rör säker och kritisk användning av nätet.  Nästan tillbaka till ursprungsuppdraget som är lika aktuellt och viktigt nu som då.

 

 

 

 

 

Färdigheter

Upplagt på

2017-05-03