Skolbibliotek spelar roll

,
Skolbibliotek spelar roll

Det är ju att sparka in öppna dörrar detta. Egentligen. Men det verkar fortsatt ändå behövas i vissa sammanhang. Plus att det är oerhört nyttigt att se det svart på vitt:

Många års tvärvetenskaplig, internationell forskning visar att bemannade skolbibliotek som samspelar nära med ämnesundervisningen kan ge väsentliga bidrag till elevers lärande. Vi har idag tillgång till ett stort antal studier som genomförts med olika forskningsmetoder och som sammantaget tydligt pekar på att väl fungerande skolbibliotek kan innebära avsevärda bidrag till undervisning och lärande. 

För om en är verksam i ett skolbibliotek så vet vi detta, men det är viktigt att kunna påvisa att det nu finns god forskning som säger att det är exakt så. Den här rapporten av Cecilia Gärdén vid Högskolan i Borås har gjorts på uppdrag av KB och Nationell biblioteksstrategi. Nationell biblioteksstrategis arbete leds av Erik Fichtelius som nyttjade rapporten i en debattartikel i DN. Där han lyfter sin oro för att vissa elever, trots skollagen, inte har tillgång till ett skolbibliotek. För det går att se kopplingar mellan elevers utökade kunskaper och källkritiska förhållningssätt och ett välfungerande skolbibliotek med aktiva skolbibliotekarier. Det är viktigt när en tung aktör som Fichtelius går ut med ett sånt här budskap i media. Det är bara att hoppas att något sådant här även kan leda vidare till en bättre skolbiblioteksutveckling.

Allt det här är kanske lite mastigt, men likväl betydelsebärande. Om du är på jakt efter något mer konkret så har Pedagog Malmö gjort kanonfina intervjuer på Gunneboskolan där de beskriver hur de gått tillväga för att skolbibliotekariens arbete kunnat höja måluppfyllelsen för alla elever. Det är ju hur häftigt som helst! Och något som alla skolledare och politiker borde se. För det är lätt att som ensam skolbibliotekarie ha känslan av att faktiskt göra skillnad för eleverna. Men det väger ännu tyngre för alla de som fattar besluten när det syns. Svart på vitt.

Och vill du hitta fler goda exempel och bli inspirerad av dina kollegors arbete ute i landet. Kolla in vilka som har fått utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass i år.

Färdigheter

Upplagt på

2017-04-07