Skolbibliotek – hur ser det ut?

, ,
Skolbibliotek – hur ser det ut?

Skolbiblioteket – hur läget ser ut. Vem har ansvar för det?  Vilken roll har det i skolan? En resurs för elever, pedagoger eller ett bokrum som kan vara öppet några timmar i veckan?  Bemanningen? Medieförsörjning? m.m.

Helt enkelt, skolbiblioteksfrågan i Sverige är komplex och svårt att över­ blicka, bland annat på grund av den mängd aktörer som på olika sätt har uppdrag kring det hela, vilket leder till att vem som ansvarar för vad kan upplevas som otydligt.

För att underlätta detta, få bättre grepp om hur det ser ut, var utmaningarna finns och slutsatsen vilka utvecklingsbehov som finns för skolbiblioteken för att de ska kunna främja språkutveckling och stimulera till läsning, har åtta myndighet som kan påverka skolbiblioteksfrågan sammanställt en lägesrapport.

Sammanställningen ger en unik helhetsbeskrivning av en fråga som berör många och kommer att lämnas över till Sekretariatet för nationell biblioteksstrategi som arbetar i Kungliga bibliotekets regi till och med mars 2019.

Läser du rapporten och funderar på vad skolbibliotekarierna gör verkligen idag och vad är det deras vardagliga uppgifter,  får du gärna läsa även Skolbibliotek som pedagogisk resurs 2016!

 

 

 

Färdigheter

Upplagt på

2017-07-11