För alla elevers rätt till digital kompetens, samarbete mellan skolbibliotekarie och lärare är ett måste!

, ,
För alla elevers rätt till digital kompetens, samarbete mellan skolbibliotekarie och lärare  är ett måste!

Kompetensen är kärnfrågan för hur skolbibliotek verksamheten skall kunna bli en pedagogisk resurs i skolan. Skolbiblioteket är en lärande organisation och skolbibliotekarien inte en bokadministratör utan en med hög informationskompetens som spanar framåt och kan visa på nya digitala verktyg i lärandet och hjälpa eleverna att navigera i och kritiskt granska informationsflödet.

Via skolbiblioteket får eleverna tillgång till databaser och ett brett utbud av texter i olika format och anpassade till åldersgrupp, ämne och individuella behov. I det läsfrämjande och lässtimulerande arbetet som är grunden för att förstå digitalisering påverkan i samhälle och verktygen, är skolbibliotekarien en tillgång för hela skolan.

Med det nya Skolverkets förslag om digitalisering  ” Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner ” är helt rimligt att anta att skolan kommer att efterfråga ett närmare samarbete mellan skolbibliotekarie och lärare, något som har varit länge ett drömscenario för många bibliotekarier.

Skolverket nyaste presentation om Digital Kompetens, där förtydliggörs vilka ska ge eleverna möjlighet att utveckla sin digital kompetens, talar att ett närmare samarbete mellan skolbibliotekarie och lärare för alla elever rätt till digital kompetens är ett måste  för att nå målet.

 

Färdigheter

Upplagt på

2017-06-21