Så här ligger tillgången till skolbiblioteket i kommunal skolor och friskolor!

,
Så här ligger tillgången till skolbiblioteket  i kommunal skolor och friskolor!

Lärarnas Riksförbund frågat sina medlemmar om tillgång till olika resurser för undervisningen i det kommunala skolor och friskolor. Resultatet som presenteras i rapporten ”  Så används resurserna i kommunala skolor
och i friskolor- Lärarna om tiden, stödet, vägledningen med mera” visar att det är mycket stora skillnader mellan olika skolor t. ex. på resurser som andel legitimerade lärare, stöd för elever med särskilda behov, tillgång till studie- och yrkesvägledning och tillgång till läromedel och själv klart mycket stora skillnader när det gäller tillgång till skolbiblioteket.

På LR frågor svarar ca 80 % av de tillfrågade i grundskolan att det finns skolbibliotek på den egna skolan, oavsett om huvudmannen är kommunal eller privat, och siffran stiger till ca 90 % om skolbiblioteket ligger på annan plats än den egna skolan. Detta innebär att nästan 100 000 elever i grundskolan i praktiken inte har tillgång till skolbibliotek, trots att skollagen är tydlig i sitt krav på alla elevers rätt till skolbibliotek.

I gymnasieskolan är det stora skillnader i tillgång på skolbibliotek främst mellan kommunala och fristående skolor. I kommunala gymnasieskolor svarar 90 % i vår undersökning att det finns skolbibliotek på den egna skolan, medan endast 65 % på fristående skolor på den egna skolan. Nästan 20 % på fristående skolor säger att eleverna i praktiken inte alla har tillgång till skolbibliotek. Detta innebär att tiotusentals gymnasieelever inte kan låna böcker eller söka information på ett bibliotek under skoltid.

LR undersökning är inte det första rapport om skolbibliotekets situation. Det har vi sett ett antal rapporter tidigare. Tråkigt att det inte ändras så värst mycket trots att situationen är oacceptabelt med så stora skillnader, En skola utan bibliotek, eller ens tillgång till ett bibliotek saknar de rätta förutsättningarna att ge eleverna den utbildning de har rätt till när tillgången till skolbibliotek är en så viktig förutsättning för lärarna att kunna bedriva god undervisning.

LR undersökning precis som alla andra rapport slutsats är samma: staten måste ställa större krav på huvudmännen att garantera eleverna tillgång till skolbibliotek för att verkligen erbjuda alla elever en likvärdig skola!

Färdigheter

Upplagt på

2018-02-13