Rektorns ansvar?

Rektorns ansvar?

Okej, jag är ledsen. Det här blir ett något fyrkantigt och eventuellt lite tråkigt inlägg. Men likväl viktigt. För det påverkar grundförutsättningarna för alla som arbetar på ett skolbibliotek. I torsdags 9 mars godkände regeringen Skolverkets förslag om förändringar i läroplaner och kursplaner som ett led i att stärka skolans uppdrag att ansvara för elevernas digitala kompetens. Den punkt som har lyfts fram mest i skolbibliotekssammanhang nämnde jag i förra inlägget: ”att stärka elevernas källkritiska förmåga” eftersom det är en punkt där skolbiblioteket tydligt är inblandad.

Men visste du att ett skolbibliotek inte behöver vara rektors ansvar? Ja du gör ju det, särskilt om du arbetar på en grundskola. Där är det ibland vanligare att kulturnämnden har ansvar för skolbiblioteket än utbildningsnämnden. Vilket inte måste vara ett besvär i sig. Men kan vara det. Själv har jag befunnit mig på skolbibliotek där det varit svårt att få stöd eller ens visat intresse från skolledning med hänvisning att det inte var rektorns område. Men i och med Skolverkets nya revideringar, eureka, så finns det med! Under rektorns ansvar kommer det gälla att:

 ”Skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.”

Ja tack, ja tack, ja tack. Ett skolbibliotek ska självklart omfattas av rektorns ansvar alldeles oavsett hur organisering, ansvarsfördelning och kostnader ser ut för övrigt. Det här är ett viktigt första steg för att stärka och lyfta skolbibliotekens roll för skolan. Och skolbibliotekets fysiska plats är på skolan. Sedan är det ju helt märkligt att det ingenstans tidigare har nämnts något om skolbibliotek och digital kompetens i skolans styrdokument. Så skriv ut och rama in och lämna vid behov tavlan till din rektor. Nej, nej det menar jag förstås inte. Tipsa däremot gärna om att det återigen finns möjlighet till personalförstärkning i skolbiblioteket. Ansökan är öppen 7 mars – 7 april. Eftersom ansökan gäller kommunala och fristående huvudmän behöver din rektor gå samman med övriga i kommunen. Förhoppningsvis finns det redan någon i kommunen som har ansvar för ansökan, men se till att rektorerna vet och är med i ansökan. Avslutningsvis, jag vet att det finns massor med rektorer på grundskolenivå som varit engagerade i sitt skolbibliotek. Men det har bara fått röra sig om frivillighet och intresse, ingen har haft möjlighet att luta sig mot något dokument att det varit deras ansvar. Så jag hoppas och tror att det här även är efterlängtat från rektorers håll. Alla delar i skolan finns till för elevernas skull. Definitivt skolbiblioteket, men nu har vi det äntligen på papper.

Färdigheter

Upplagt på

2017-03-14