Lektioner till LL-förlagets böcker

, ,
Lektioner till LL-förlagets böcker

Hos MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, kan du hitta riktigt många lektioner och handledningar till LL-förlagets böcker. Lite beroende på val av bok får du både skrivövningar, diskussionsunderlag och fördjupningsuppgifter. Alla lektioner och underlag är skrivna av en erfaren pedagog och det finns för alla olika årskurser. Till den Den allvarsamma leken av Hjalmar Söderberg finns t.ex. både frågor till varje kapitel, diskussionsuppgifter, skrivuppgifter och avslutande fördjupningsfrågor. Varje bok har behandlats med stor omsorg. Här finns massor av användbara nyttigheter. Bara att börja använda själv eller tipsa en pedagog.

Färdigheter

Upplagt på

2016-11-21