Läs tidigt! Läs högt!

, ,
Läs tidigt! Läs högt!

Att läsa tidigt och läsa högt för barnet är inte något nyheter. Det har vi hört länge med motivering att det är en viktig hjälp i barnets språkutveckling.

Högläsning stärker barnets förståelse av språket och inspirerar vidare att barnet vill läsa själv. Att läsa högt för barnet ger även en känsla av närhet och gemenskap. Barnet njuter ofta av den fulla uppmärksamheten som de får. När du läser är det bra att låta barnet vara med i berättelsen. Ställ frågor till och ge barnet tid att svara. Gör barnen delaktigt!

Det finns idag forskning som visar att när barnet själv får vara med och berätta så utvecklas deras språk ännu mer. Regelbunden läsning stimulerar inte bara språket utan är även en viktig stund då barn kommer ner i varv och slappnar av. lägg en lässtund varje dag som en rutin!  

Barn lär sig bäst genom att saker och ting upprepas om och om igen. Upprepning gör att barnet kan förutse vad som kommer att hända, vilket ger dem en känsla av trygghet och tillfredsställelse. Känslan bli starkare när barnen kan klara av  några ord i boken på egen hand . Därför är det inte fel att läsa böcker med enkla sånger och korta barnramsor som barnet lätt kan komma ihåg och känna igen.

Det finns många skäl till att läsa högt för barn, men ibland kan det ändå vara svårt att komma igång. Vad ska vi läsa?

Att hitta lämpliga böcker för småbarn, är inte svårt. Förutom biblioteket som köper, erbjuder barnböcker, arrangerar sagostunder, högläsning och andra aktiviteter, där fokus ligger på böcker, finns idag många andra vägar för att få hjälp att hitta och välja böcker till barn.

Nyligen har Kulturrådet tagit fram en app som hjälper småbarnsföräldrar att hitta den perfekta boken att läsa högt ur när det är sagostund. Den är kostnadsfri och öppnar upp dörrarna till en underbar värld av litteratur för barnen att upptäcka.

I appen ” Läs högt! ”  kan du dels få tips på högkvalitativa böcker som lämpar sig för högläsning för barn i fyra olika åldersgrupper (6 månader, 1 år, 18 månader och 3 år), dels dela på Facebook och Twitter att du har läst högt för ditt barn och vilken bok du har läst. Bland boktipsen finns bland annat böcker av ALMA-pristagare.

 

Färdigheter

Upplagt på

2017-08-24