Högläsning i förskolan

, ,
Högläsning i förskolan

Barn utvecklar sitt språk i mötet med olika typer av texter i olika sammanhang. Läsning och tillgång till litteratur i hemmet ökar barn och ungas läsförmåga. Men det är inte alla barn som har böcker och läsning som en naturlig del i vardagen, när de är hemma. Utifrån denna vetskap behöver vi ge pedagoger i förskolan och skolan större utrymme att arbeta som litteraturförmedlare med hjälp av högläsning.

Som bibliotekarie arbetar man utifrån en slags självklarhet att gemene man känner till och förstår hur viktigt det är med högläsning för alla barn; ”börja att högläsa så tidigt som bara är möjligt, för att barnen ska utveckla sitt språk och läs- och skrivförmåga på bästa sätt och i förlängningen bli goda demokratiska medborgare”. Med tanke på att läsförmågan försämras hos våra barn och unga är detta ett ständigt pågående arbete för bibliotekarierna. Lite extra uppmärksamhet har, på grund av denna försämring, riktats åt litteraturens håll, med insatser som läsambassadörer, läsdelegationen och läslyftet.

I en artikel i lärarförbundets tidning Förskolan uppmuntrar Ann-Marie Körling (fd läsambassadör) pedagoger  till att arbeta mer med högläsning i förskolan. Hon delar med sig av tips på hur man kan göra högläsningen till ett positivt möte med litteratur för barnen. Hon menar att man som högläsare har ett pedagogiskt ansvar att veta vad boken handlar om innan man börjar läsa; för att kunna möta barnens frågor om innehållet och för att kunna möta de känslor och tankar som dyker upp hos barnen.

***

Berättelser hjälper oss att hantera och förstå våra känslor.

Använd olika nyanser av din röst när du läser högt; artikulera lite tydligare, läs lite långsammare än annars, pausa, gör berättelsen med spännande med hjälp av din röst, betona olika ord som har betydelse för berättelsen. Låtsas att du är rösten i en film!

Ibland passar inte högläsningsstunden för alla barn; några kanske inte kan komma till ro och bara lyssna. Då är det viktigt att avsluta högläsningen på ett fint sätt, så att barnen ändå får ett positivt minne av stunden. Försök vid ett nytt tillfälle. (Kanske bara med de barnen som varit lite oroliga.) Kanske är högläsningen i förskolan första mötet med böcker för några av barnen. Om man är ovan lyssnare behöver man också öva, på att lyssna!

Skapa en plats för läsning där det alltid finns tillgång till böcker som är anpassade efter barnen. Be din bibliotekarie om hjälp! De är experter på att hitta berättelser som passar just dina elever eller barngrupp.

Läs mer om högläsning och stimulerande läsmiljöer i Skolverkets artikel.

Ett nytt år har just börjat och kanske är det tid för förändring? Det är åtminstone ett bra tillfälle att skapa nya vanor, med mer tid för högläsning!
Motivera dig med Barnboksakademins 17 skäl för barnboken. Kanske kan ni arbeta vidare med argumenten under terminen för att göra barnen medvetna om att det är viktigt med litteratur och läsning?

Lycka till!

 


 

Sara Perlerot Göransson
Bibliotekarie, redaktör

Sara sitter i redaktionen för Digital Pedagogik och arbetar med metadata av Mediapoolens digitala resurser. Hon har även hand om bok- och biblioteksfrågor och läsfrämjande arbete samtidigt som hon bidrar med klokheter i Skolbiblioteksportalen.

sara@mediapoolen.se

 

 

Färdigheter

Upplagt på

2018-01-17