Forskning om elever och informationssökning

Forskning om elever och informationssökning

Tillgången till smarta telefoner och andra digitala hjälpmedel är en självklarhet för högstadieelever som doktoranden Cecilia Andersson har följt. Hon har gjort en studie som handlar om källkritik i elevernas digitala vardag. Halvvägs in i arbetet med avhandlingen noterade Andersson att eleverna är väl medvetna om att de behöver använda olika källor för sitt skolarbete. Hon har även undersökt hur de hittar information och hur de värderar den. Intressant att upptäcka var att eleverna var noga med att hänvisa och att backa upp sin information. Däremot visste de väldigt lite om hur sökmotorer fungerar. Läs artikeln om Cecilia Anderssons avhandling på Skolverkets sida om skolutveckling. Här finns rejält med bakgrund att använda sig av när vi som skolbibliotekarier vill utveckla undervisningen av källkritik i skolan.

Färdigheter

Upplagt på

2017-01-17