Ett språk, två språk, mångspråkighet

,
Ett språk, två språk, mångspråkighet

I Biblioteksbladet finns ett reportage om hur belgiska bibliotek förhåller sig till sina tre officiella språk: nederländska, franska och tyska. Där har de valt en helt annan lösning än hur vi tänker kring språk och modersmål här i Sverige. Där får du besöka ett bibliotek antingen med böcker på bara nederländska eller trava vidare till ett annat bibliotek med böcker bara på franska. Med svenska glasögon känns det både oroande och väcker många frågor. Läs reportaget här. På Mediapoolen och Digital pedagogik är det självklart att resurser ska finnas på många språk. Dessutom har vi startat upp ett modersmålsbibliotek där det finns böcker att låna på arabiska, persiska, somaliska och tigrinja för olika åldrar.

Färdigheter

Upplagt på

2016-01-17