VAD & VEM

Bakom Skolbiblioteksportalen står mediecentralen Mediapoolen Västra Götaland AB. Vi är en kommunalägd verksamhet som stöttar skolan med teknik, innehåll och kompetensutveckling. Den här portalen är en resurs för alla våra hårt kämpande skolbibliotekarier och eldsjälar som tror på skolbibliotekets självklara roll i skolan. Det kan vara för dig som just fått din första anställning och behöver handfasta råd för hur en t.ex. samarbetar med pedagoger, övertygar rektorer och upprättar en skolbiblioteksplan. Det är även för dig som jobbat i flera år och behöver ny inspiration med konkreta exempel på andra sätt att jobba.

Det är vi som arbetar med portalen och fyller den med innehåll.

Ann-Britt Dahl

Ann-Britt är Mediapoolens VD och har hand om avtalsfrågor samt arbetar med organisations- och verksamhetsutveckling. I grunden är hon bibliotekarie och bloggar sedan 2017 här på Skolbiblioteksportalen. ann-britt@mediapoolen.se

Zahra Safaie

Zahra är platschef i Borås samt medieansvarig, vilket innebär att hon har ansvar för inköp av medier. Utöver detta är hon redaktionsansvarig för digitala tjänster. I grunden är hon bibliotekarie och bloggar sedan 2017 här på Skolbiblioteksportalen. zahra@mediapoolen.se

Sara Perlerot Göransson

Sara sitter i redaktionen för Digital Pedagogik och arbetar med metadata av Mediapoolens digitala resurser. Hon har även hand om bok- och biblioteksfrågor och läsfrämjande arbete samtidigt som hon bidrar med klokheter här i Skolbiblioteksportalen.
sara@mediapoolen.se