FLÖDE

Här hittar du praktiska exempel som du kan applicera direkt på
ditt skolbibliotek. Även det senaste från skolbiblioteksvärlden och boktips.
Helt enkelt nyttiga nyheter för en skolbibliotekarie.
Så här ligger tillgången till skolbiblioteket  i kommunal skolor och friskolor!

Så här ligger tillgången till skolbiblioteket i kommunal skolor och friskolor!

Högläsning i förskolan

Högläsning i förskolan

Läsförståelsen ökar trots lågt läsintresse

Läsförståelsen ökar trots lågt läsintresse

Vägledning i en digital djungel

Vägledning i en digital djungel

Barns och ungas kulturvanor

Barns och ungas kulturvanor

Barns digitala kompetens: Att lära sig Källkritik, det gör man i skolan!

Barns digitala kompetens: Att lära sig Källkritik, det gör man i skolan!

Skolbibliotek – redovisning av Mediapoolens enkät

Skolbibliotek – redovisning av Mediapoolens enkät

Nobelpris och Dyslexivecka

Nobelpris och Dyslexivecka

Läsning och ordets makt

Läsning och ordets makt

Individanpassa skolbiblioteket och öka läsargemenskapen

Individanpassa skolbiblioteket och öka läsargemenskapen

Skolbibliotekets del i den nationella biblioteksstrategin

Skolbibliotekets del i den nationella biblioteksstrategin

kvalitetsgranskning av skolbiblioteket på grundskolans mellanstadieår!

kvalitetsgranskning av skolbiblioteket på grundskolans mellanstadieår!

Ungas ordförståelse försämras! LÄS!

Ungas ordförståelse försämras! LÄS!

Läs tidigt! Läs högt!

Läs tidigt! Läs högt!

lyckokänslan att läsa böcker ska vara allas upplevelse!

lyckokänslan att läsa böcker ska vara allas upplevelse!

Skolbibliotek – hur ser det ut?

Skolbibliotek – hur ser det ut?

Skolbibliotek en vinstlott för samhället!

Skolbibliotek en vinstlott för samhället!

För alla elevers rätt till digital kompetens, samarbete mellan skolbibliotekarie och lärare  är ett måste!

För alla elevers rätt till digital kompetens, samarbete mellan skolbibliotekarie och lärare är ett måste!

Ungdomarna har svårt med källkritik enligt forskare!

Ungdomarna har svårt med källkritik enligt forskare!

Tid att hämta inspiration!

Tid att hämta inspiration!

En fråga helst lämnad obesvarad!

En fråga helst lämnad obesvarad!

Läsförståelse är grundläggande för allt lärande!

Läsförståelse är grundläggande för allt lärande!

Skolbiblioteken borde ha en nyckelroll i skolan

Skolbiblioteken borde ha en nyckelroll i skolan

Världsboksdagen

Världsboksdagen

Krishantering

Krishantering

Skolbibliotek spelar roll

Skolbibliotek spelar roll

Fake news!

Fake news!

Vilka poeter har du i din kommun?

Vilka poeter har du i din kommun?

Rektorns ansvar?

Rektorns ansvar?

Källkritikens dag 13 mars

Källkritikens dag 13 mars

Nätverksträff för gymnasiebibliotekarier 10 april

Nätverksträff för gymnasiebibliotekarier 10 april

Bra bokbloggar

Bra bokbloggar

Skolverket, källkritik och skolbibliotekarierna

Skolverket, källkritik och skolbibliotekarierna

Förskolebibliotek

Förskolebibliotek

Bamse lär om källkritik

Bamse lär om källkritik

Forskning om elever och informationssökning

Forskning om elever och informationssökning

Vad gör skolbibliotekarier?

Vad gör skolbibliotekarier?

Spara på barnen

Spara på barnen

Augustpriset 2016

Augustpriset 2016

Lyssna på nya barn- och ungdomsböcker

Lyssna på nya barn- och ungdomsböcker

Lektioner till LL-förlagets böcker

Lektioner till LL-förlagets böcker

Goda råd är inte dyra

Goda råd är inte dyra

Ett språk, två språk, mångspråkighet

Ett språk, två språk, mångspråkighet