flode_ikon3456

KÄLLKRITIK

Den stora utmaningen i dagens medielandskap är inte att hitta information, utan att hitta information som är tillförlitlig och korrekt. Det är många som försöker påverka massmedierna för att nå ut med sitt budskap. Politiska partier, myndigheter, företag, intresseorganisationer m.m. Men vilka källor kan man lita på och hur man vet en källa är pålitligt.

Källkritik handlar om att förstå att texter och bilder har en avsändare och ett syfte – även om detta inte redovisas öppet. Källkritik kan formuleras i en fråga:

”Vem säger vad till vem och i vilket syfte?

Att ge eleverna möjlighet att utveckla källkritiska förmågor och perspektiv är en viktig del i skolans demokratiska uppdrag.

MIK i Digital pedagogik

Kunskapsteman

I Digital Pedagogik hittar du färdiga kunskapsteman men filmer, artiklar, böcker och länkar som behandlar ämnet medie- och informationskunskap.

Film, film, film

Strömma eller låna spelfilm, dokumentärer, serier eller tv-program om MIK. Digital Pedagogik har tusentals filmtitlar och vi garanterar att du hittar bra innehåll till din MIK-lektion.

Skapa

Med Creazas skaparverktyg för film, ljud, serier och interaktiva tankekartor kan elever skapa egna medieproduktioner. Missa heller inte Musikmattan och Malberts melodier som ger dig upphovsrättsfri musik som sätter rätt stämning till det budskap ni vill förmedla.

Teman om källkritik för olika årskurser

Kurser om MIK

Barn och unga: Nätetik och digitalt självförsvar
Vad är källkritik och hur kan man agera om man blir utsatt för något obehagligt? Vilka krav går att ställa på vuxna? Vad säger lagen?

Barn och unga: Digitalt vuxenskap
En föreläsning om hur ungdomar använder nätet, varför internet är så viktigt, hur tekniken påverkar deras vardag och vad man som vuxen kan – och som lärare är skyldig att – göra för att vara ett stöd.

Digitalt självförsvar
Internet är verkligen ett fantastiskt verktyg för kommunikation. Men det finns också en maktobalans. Mellan dem som förstår hur tekniken fungerar och dem som bara använder den.

En uppdaterad källkritik
Vem säger vad och varför? Det har varit några av källkritikens grundfrågor under lång dit. Men idag, när det är lätt att manipulera digitalt innehåll och det finns massor av algoritmer som väljer ut vad vi får se på nätet behöver vi komplettera med ytterligare frågor: Är det vad det ser ut att vara?

Workshop: Omvärldsbevakning och sök
En workshop som knyter an till föreläsningen om källkritik. Här får deltagarna lära sig hur RSS, Twitter, grupper på Facebook och andra verktyg kan användas för omvärldsbevakning, om avancerade funktioner i sökmotorer som Google som gör det lättare att hitta det man letar efter och om verktyg som kan användas för att källgranska uppgifter på nätet.

Kompetensutveckling

Mediapoolen som står bakom sidan Skolbiblioteksportalen erbjuder flera bra kurser inom MIK & källkritik. Du hittar en länk till Mediapoolen i sidfoten.

Upptäck fler MIK-resurser

Statens medieråd: Lär om medier
Lär om medier – för dig som jobbar med barn, unga och medier

Statens medieråd: MIK för mig – digital utbildning
Digital MIK-utbildning, finns olika för elever, lärare och skolbibliotekarier samt folkbibliotekarier.

Statens medieråd: bra checklista för att starta med källkritik.
Din viktigaste checklista för källkritik.

Nordicom om MIK
Nordiskt kunskapscenter för medie och kommunikationsområdet

Viralgranskaren
Tidningen Metros sida om MIK

Rumor has it
Rumor has it är den engelska motsvarigheten till Viralgranskaren. Tar upp falska virala trender internationellt.

Källkritik från Internetstiftelsen i Sverige
Den här guidens syfte är att ge dig grundläggande verktyg och metoder för att du medvetet ska kunna hantera och bedöma de källor som du tar del av på nätet.

Kritisk användning av nätet
Skolverkets lärportal har en modul om kritisk användning av nätet.

Allt du behöver veta om källkritik på nätet.
Isabella Holm på finska organisationen Sällskapet för mediefostran har tagit fram material för hur det går att undersöka om en källa är trovärdig och en kan utveckla den källkritiska metoden.

Mediekompassen
Sida för lärare från tidningsutgivarna om medier i skolan. Här hittar du bland annat lektionstips för MIK i skolan.
Lektionstips i källkritik från Mediekompass hittar du här.

Utbildningsradions “Är det sant?”
Utbildningsradions programserie om källkritik för år 4-6.

Utbildningsradions reportageserie om källkritik
Utbildningsradions reportageserie om praktisk källkritik.

Kolla källan – Skolverkets sida om MIK
Här hittar du massor av tips om Informationssökning, källkritik, integritet och säkerhet med mera.

Kort film om källkritik.
Malin Larsson bygger utifrån en artikel av lärarutbildaren Ann-Marie Körling upp en kort film om källkritik.

Odla källkritiskt tänkande för F-3.
Bra material från UR för F-3

Teskedsorden
…har gett ut lektionsmaterialet Nätets mörka sidor för årskurs 5. Syftet är att lärare får stöd att öka barns medvetenhet om hur hat och propaganda sprids på nätet. Även vuxna kan behöva en tydlig lista för källkritik.