SKOLBIBLIOTEK

Vad är grunden för ett skolbibliotek och vad är viktigt att ha med sig när en startar upp ett nytt skolbibliotek? Det kan verka tråkigt att veta hur en skriver en skolbiblioteksplan, men likväl är det basen för hela verksamheten. Detsamma gäller för läroplaner. Ett skolbibliotek arbetar inom skolans ramar, alltså blir det livsnödvändigt att kunna applicera skolans verktyg på skolbiblioteket. Läroplaner och att samarbeta med arbetslag kommer bli allt viktigare. Men det kan också vara betydelsefullt att veta vilka olika kanaler det går att köpa in böcker ifrån och hur en ska gå tillväga vid författarbesök.

Vad är grunden för ett skolbibliotek och vad är viktigt att ha med sig när en startar upp ett nytt skolbibliotek?

RESURSER FÖR SKOLBIBLIOTEKEN

SKOLLAGEN

Enligt skollagen ska eleverna ha tillgång till ett skolbibliotek. Läs mer om lagen här.

SKOLINSPEKTIONEN

Skolinspektionen kontrollerar att skolan följer alla bestämmelser. Läs vilka krav skolinspektionen har på skolbiblioteket.

SKOLBIBLIOTEKARIEN & PEDAGOGEN

Ett konkret exempel på hur samarbetet mellan bibliotekarie och lärare kan se ut, och hur det ger ett bättre stöd för eleverna. I det här fallet rörde det sig om årskurs fyra.

BIBLIOTEKARIEN I KLASSRUMMET

På Celsiusskolan befinner sig bibliotekarierna lika ofta i klassrummet som lärarna i biblioteket. Om samarbete och hur det går att arbeta med läroplanen som bibliotekarie. Handlar om gymnasiet.

FIXA FÖRFATTARBESÖKET

Författarcentrum förmedlar kontakten mellan författare och skolbesök.

FÖRFATTARBESÖK – ETT BRA EXEMPEL

Hur du organiserar så att författarbesöket blir lyckat.

UPPDATERAD MED KB

Kungliga biblioteket, KB, har ett uppdrag för nationell bibliotekssamverkan. Där går det att hitta viktiga nyheter och förändringar.

STATISTIK FRÅN KB

Kungliga biblioteket, KB, har även i uppdrag att ansvara för den officiella skolbiblioteksstatistiken. Den senaste rapporten hittar du här.

SKOLBIBLIOTEKEN - HUR SER DET UT?

Åtta myndigheter har gått samman för att bilda en överskridande skolbiblioteksgrupp. Lyssna på deras läges- och problembeskrivning.

DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET

Sveriges kommuner och landsting gjorde en rapport där de tecknade en framtidsskiss av det moderna skolbiblioteket, det obegränsade rummet.

Inköpsstöd till folk- och skolbibliotek

Dåligt med pengar till litteratur? Då kan du söka pengar hos Kulturrådet genom inköpsstöd av litteratur. Inköpsstödet ska användas till inköp av barn- och ungdomslitteratur eller inköp av vuxenlitteratur som främjar barns och ungas läsintresse. Bidraget kan användas under ett läsår, det vill säga under ansökningsåret och påföljande vårterminen.