Tillgången till smarta telefoner och andra digitala hjälpmedel är en självklarhet för de högstadieelever som Cecilia Andersson följer. Hon är doktorand vid Lunds universitet och studerar hur ungdomar använder sökmotorer i sin vardag. Halvvägs in i arbetet med avhandlingen noterade Cecilia Andersson att eleverna är väl medvetna om att de behöver använda olika källor för sitt skolarbete. Hon har frågat efter hur de hittar information och hur de värderar den. Det handlar om källkritik i en digital vardag. Intressant att upptäcka var att de var noga med att hänvisa och att backa upp sin information. Däremot visste eleverna väldigt lite om hur sökmotorer fungerar. Läs artikeln om Cecilia Anderssons avhandling på Skolverkets sida om skolutveckling.

Avhandlingen kan ge många nycklar hur vi som skolbibliotekarier och lärare kan utveckla undervisningen av källkritik i skolan.