Skärmavbild 2016-08-23 kl. 09.21.52Sociala medier har inneburit makten att agera som en journalist – att publicera sig, att synas framför hundratusentals läsare, lyssnare och tittare. Skolans, lärarnas, plikt är att rusta ungdomar så de kan hantera den makten, skriver frilansjournalisten Jack Werner.

Jack Werner debatterar om vikten av källkritik i senaste Skolvärlden. Lika viktigt är det  att lärare o c h skolbibliotekarier samarbetar kring detta.