Skärmavbild 2016-08-23 kl. 09.16.50I en enkät kring upphovsrätt och rörlig bild säger sig sex av tio lärare använda rörlig bild i undervisningen minst en gång i veckan, men varannan lärare säger sig sakna tillräcklig kunskap om vilka regler som gäller. För att visa upphovsrättsligt skyddat material för elever i skolan krävs en upphovsrättslicens, något som var femte lärare inte känner till (19 procent). Skolvärlden har skrivit en artikel om enkäten.

Mediecentralerna verkar inte nå ut tillräckligt till lärarna och skolan helt enkelt.