Hos skolverket går det att läsa om statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek som börjar gälla under hösten 2016. Ansökan planeras ske under augusti månad, men mer information rörande detta ska komma inom kort. Läs mer på Skolverkets sida.

Passa på och se till att ditt skolbibliotek förstärks med kompetent personal och tipsa vidare till rektorer och skolledare. Glad sommar ☀️!