Skärmavbild 2016-05-25 kl. 08.17.43För andra året i rad presenteras den samlade nationella biblioteksstatistiken över de offentligt finansierade biblioteken i Sverige av Kungliga biblioteket. För att vara berättigad att svara på enkäten behöver tre kriterier vara uppfyllda bl.a. att biblioteket har bemanning minst 20 timmar/veckan. Den tråkiga trenden är att bibliotek fortsätter att försvinna. Angående skolbibliotek gäller att antalet enskilda skolbibliotek som ingår i urvalsramen fortfarande är oförändrat 881 stycken. I 86 kommuner finns inget enskilt skolbibliotek som har minst 20 timmars avsatt bemanning per vecka. Det går idag 1,4 miljoner elever i grundskola eller gymnasium. Av dessa får 450 000 elever service från enskilda skolbibliotek.

Det går att läsa en bra sammanfattning av statistiken på KB:s blogg. Där går det även att finna hela rapporten.
.