I senaste Biblioteksbladet finns ett reportage om hur belgiska bibliotek förhåller sig till sina officiella språk. Där har de valt en helt annan lösning än hur vi tänker kring språk och modersmål här i Sverige. Med svenska glasögon känns det både oroande och väcker många frågor. Läs reportaget här.

På Mediapoolen och Digital pedagogik är det självklart att resurser ska finnas på många språk. Dessutom har vi startat upp ett modersmålsbibliotek där det finns böcker att låna på arabiska, persiska, somaliska och tigrinja för olika åldrar. Du kommer till sidan här.