kartläggning

Skolbiblioteksfrågan i Sverige uppfattas ofta som komplex och svår att över­blicka. Därför har Kungliga biblioteket, tillsammans med sju andra myndigheter, sammanställt en lägesrapport.

Sammanställningen innehåller egentligen inga nyheter eller revolutionerande förslag: Däremot ger den en unik helhetsbeskrivning av en fråga som berör många och som hittills har varit svår att orientera sig i.

Samtliga av de myndigheter som står bakom rapporten kan på ett eller annat sätt påverka skolbiblioteksfrågan. Rapporten presenterar de olika myndigheternas uppdrag, vad som kan sägas om läget för skolbiblioteken i dag baserat på redan gjorda insatser, samt problembeskrivningar.

De statliga myndigheter som står bakom sammanställningen är:

Kulturrådet
Kungliga biblioteket
Myndigheten för tillgängliga medier
Skolforskningsinstitutet
Skolinspektionen
Skolverket
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens medieråd

Läs hela rapporten här.