Skol
biblioteks
portalen

Handledning och inspiration för
dig som arbetar på skolbibliotek.

Vi fokuserar på…

DIGITAL KOMPETENS

Vilka nya kompetenser måste skolan erbjuda eleverna i vårt digitala samhälle?

SKOLBIBLIOTEK

Här finner du vilka lagar och styrdokument som gäller, aktuell forskning samt vägledning och inspiration till samarbete med skolans verksamhet.

LÄSNING

Här finns aktuell forskning och debatt samt inspiration till hur du kan arbeta med läsning i skolan.

SKOLBIBLIOTEKSTJÄNST

Vill du ha hjälp med att bygga upp ditt skolbibliotek eller utveckla det? Anpassa det utifrån elevernas läsnivå? Vi är måna om att ta reda på vilken inriktning av tjänsten som bäst passar ditt skolbibliotek. Om du väljer litteraturteman kopplade till Digital Pedagogik får du ett komplett läromedel för din undervisning med både fysiska och digitala resurser.

Vi hjälper er med

Tjänsten består av 3 olika delar

• Bygg ut ditt skolbibliotek med enstaka temalådor.
• Underhåll ditt skolbibliotek genom att prenumerera på temalådor 5 ggr/året.
• Bygg upp ett skolbibliotek från grunden.

Teman och genrer

Välj om du önskar ny skönlitteratur eller bara facklitteratur eller blandat. Det är utifrån dina önskemål om tema och omfattning som du får förslag på lämplig litteratur av våra kunniga bibliotekarier. Kort därefter kommer böckerna direkt till skolan.

Tilläggstjänst

Skolbibliotekstjänsten är en tilläggstjänst från Mediapoolen och är därmed förenat med en kostnad.
• 1 temalåda 30-32 böcker 5000 kr
• 1 temalåda 15-16 böcker 2500 krÖnskar du få böckerna inplastade tillkommer en extra avgift.

Mediapoolen står bakom

 

Den här portalen är en resurs för alla våra hårt kämpande skolbibliotekarier och eldsjälar som tror på skolbibliotekets självklara roll i skolan. Det kan vara för dig som just fått din första anställning och behöver handfasta råd för hur en t.ex. samarbetar med pedagoger, övertygar rektorer och upprättar en skolbiblioteksplan. Det är även för dig som jobbat i flera år och behöver ny inspiration med konkreta exempel på andra sätt att jobba.

Bakom Skolbiblioteksportalen står mediecentralen Mediapoolen Västra Götaland AB. Vi är en kommunalägd verksamhet som stöttar skolan med teknik, innehåll och kompetensutveckling.