Välj en sida

Gatsmart

Handling

En säker väg till skolan borde vara en självklarhet, men så är det inte för alla. I den här filmen får vi träffa Oliva, 9 år, som bor i Stockholm. Utanför Olivias skola ligger en trafikerad väg, där bilarna inte stannar vid övergångsstället. Olivia känner sig osäker vid den här vägen och hon känner en flicka som blev påkörd just här.

Nu vill hon och klassen få till en förändring och öka trafiksäkerheten för skolbarnen. De arbetar fram flera förslag till förbättring och skickar förslagen till kommunen.

I trafiken är det viktigt att använda både sina öron och ögon. Integrerat i filmen kommer olika trafikljud som tittarna får lyssna till och gissa varifrån de kommer. Det är viktigt att inte dagdrömma i trafiken och att titta vänster, höger och vänster innan man korsar en gata.


Förslag på fortsatt arbete

Börja med att diskutera elevernas skolväg.

 • Hur kommer de till skolan? Buss, promenad, cykel eller bil?
 • Hur upplever de sin skolväg?
 • Finns det några faror längs vägen?

Be barnen rita sina skolvägar och berätta om eventuella ställen där de känner sig osäkra.

I arbetet med trafiktema kan ni exempelvis skapa en stad tillsammans i klassen genom att rita vägar på stora papper och binda samman dessa.  Därefter kan barnen skapa träd, hus och vägskyltar med hjälp av papper, mjölkkartonger och andra förpackningar.

I min klass håller vi just nu på med detta tema och integrerar även ämnet teknik genom att tillverka bilar som ska få köra runt på vägarna. Bilarna skapar barnen i lera, utifrån en skiss som de själva har arbetat fram. Under tiden vi skapat olika vägskyltar fick barnen förståelse för innebörden av dessa och placerade ut dem på olika ställen i staden.

Nu står vår stad i klassrummet och barnen tittar ofta på de olika skyltarna, husen och vägarna. Snart är även bilarna klara och då ska barnen få fortsätta att öva på vägskyltar genom att ”köra” runt i staden.

Ett framtida arbete i klassen är att bygga ut staden med ett sjukhus, brandkår och en skola och på så vis arbeta med det centrala innehållet:

 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.


Koppling till läroplanen
Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll,  årskurs 1–3:

 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • Yrken och verksamheter i närområdet.


Undervisningen i ämnet teknik ska behandla följande centrala innehåll, årskurs 1–3:

 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan samman­ fogas.
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.