Välj en sida

DU OCH JAG - ALMA OCH ANNAHandling
I den här filmen får vi följa Alma som har adhd. Precis som alla barn gillar hon att busa, cykla snabbt och hitta på roliga saker. Många av sina äventyr upplever hon tillsammans med sin bästa kompis Anna.

Anna är den bästa kompis man kan tänka sig, att hon är vuxen är inget som Alma fäster någon större vikt vid. Tillsammans med Anna kan Alma göra, och träna på, saker som alla andra barn gör.

Tillsammans utgör de en duo som bara ser möjligheter, och som har väldigt roligt när de umgås.


Förslag på fortsatt arbete
I läroplanen står det att:

”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell lägg­ning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”

Vi pedagoger måste regelbundet arbeta med att vidga elevernas förståelse för att vi människor är olika och att människor tillåts vara olika. Filmens huvudkaraktär Alma är född med adhd, som innebär att hon har svårt att  koncentrera sig och ofta gör saker utan att tänka efter. Att födas med adhd innebär på att vissa delar av hjärnan arbetar på ett annorlunda sätt än hos personer utan adhd.

I skolan kan detta innebära att barnet inte kan sitta still, utan behöver röra på sig mer än de andra barnen. Barn med adhd har ofta svårt att lyssna färdigt och avbryter ofta kompisarna, utan att förstå varför de blir irriterade. Mer information om adhd på 1177.se

Filmen är bra som inspiration till diskussioner kring värdegrundsfrågor, och övningen Heta stolen är ett bra sätt att få igång tankarna.

Alla barn ska sitta på stolar i en ring och en stol ska vara tom. Du läser sedan upp olika påståenden, och de barn som håller med byter plats. De barn som inte håller med, eller är tveksamma, sitter de kvar på sin stol.

Exempel på påståenden att läsa:

  • Flickor och pojkar är lika mycket värda.
  • Jag leker med både flickor och pojkar.
  • Gamla och unga är lika mycket värda.
  • Alla människor är lika mycket värda.
  • Jag har träffat barn som påminner om Alma i filmen.
  • Jag känner mig rädd för barn som är som Alma.

Koppling till läroplanen
Undervisningen i samhällskunskap ska innehålla följande i årskurs 1-3:

  • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).