Välj en sida

En ö i havetHandling
En ö i havet är en svensk tv-serie i åtta delar, där varje avsnitt är 30 minuter. Året är 1939, kriget knackar på dörren, och systrarna Steffi (12 år) och Nelli (8 år) flyr från sitt hem i Wien till en skärgårdsö utanför Göteborg. Väl på plats fortsätter deras trauma när de tvingas att dela på sig och bo hos var sin familj.

Det blir en tuff omställning för systrarna som saknar sina föräldrar och vänner, sin hemstad och dessutom inte kan göra sig förstådda eftersom ingen pratar tyska och själva förstår de inte ett ord svenska. Den enda trösten är att de har varandra att förlita sig på när allt annat känns tungt.

Sakta men säkert får vi följa hur tjejerna anpassar sig och känner sig mer och mer hemma i sitt nya land. Samtidigt brottas de med oro och dåligt samvete för föräldrarna som fortfarande är kvar, och aldrig verkar lyckas ta sig ut från Wien.

I Sverige följer de kriget på avstånd, men blir ständigt påminda om att de är judar och därför inte hör hemma här heller. En smygrasism både i skolan och hos personer de möter under sina olika förehavanden.

Förslag på fortsatt arbete
På SO-rummet.se kan du läsa om migration till och från Sverige i ett historiskt perspektiv med fokus på vår samtidshistoria. Det börjar med invandringen på 1800-talet och avslutas med dagens öppna gränser inom EU och vad detta har bidragit till.

Berätta gärna för barnen om invandringen i ett historiskt perspektiv och avsluta med att diskutera dagens situation i Sverige. Att lämna sitt hemland kan bero på många olika saker och många migranter ställs inför svåra situationer. På Röda korsets hemsida kan du läsa mer om migration och vad detta får för konsekvenser för den enskilde individen.

TV-serien är en bra utgångspunkt för diskussioner i klassrummet och visar vilka konsekvenser flickornas flytt till Sverige fick. Att flickorna är i liknande åldrar som dina elever gör det enklare att identifiera sig med den svåra situationen som barnen är med om.

  • Varför flyttade flickorna från sin familj och sitt land?
  • Hur hade deras liv kunnat se ut ifall de stannade i Tyskland?
  • Hur blev deras nya liv i Sverige?
  • Vad tyckte Nelli och Steffi om Sverige? Vad var bra? Dåligt?

Koppling till läroplanen
Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar sam­ hällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och pro­ blem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveck­ling.

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll, årskurs 1–3:

  • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.