Välj en sida

BallerinagrodanHandling
I den här kortfilmen möter vi en mullig groda som i hemlighet drömmer om att dansa på en scen. Det här är grodans egen berättelse om när hans dröm var nära att gå i uppfyllelse.

I en vackert animerad film följer vi grodan under en dag i hans liv när en dansföreställning kom till skogen. Kvällen är magisk och når sin pik när grodan får möjlighet att komma närmare föreställningen än han trott var möjligt, men vågar han ta steget?

Filmen har ingen dialag, utan berättelsen förs istället framåt med hjälp av sång. Sången, med den finurliga texten, framförs av Stefan Sundström.

Filmen (som framförallt är lämplig för barn i lågstadiet) har visats på ett flertal filmfestivaler, bl.a. Umeå Internationella Filmfestival, London Film Festival, International Short Film Festival Berlin, Luleå Filmfestival, Göteborg Filmfestival och Buff i Malmö.

Förslag på fortsatt arbete
Drömmar är viktiga för oss i livet och hjälper oss att nå individuella mål. Ibland färgas en persons drömmar av andras åsikter, men det är viktigt att arbeta för sina egna mål oavsett vad kompisarna tycker.

Starta övningen med att prata om filmen. Här är exempel på frågeställningar att diskutera tillsammans:

  • Vad drömde grodan om?
  • Varför tror du att denna dröm var av stor betydelse för grodan?
  • Varför tog inte grodan chansen att dansa på föreställningen?
  • Vad hade hänt om grodan vågade?

Låt eleverna göra egna drömlistor genom att skapa tankekartor. I mitten skriver eleverna ”Min drömlista” och fyller därefter på med drömmar och visioner runtomkring. Berätta för eleverna att alla visioner är tillåtna av skriva ned, hur omöjliga de än låter.

Nästa steg är att ringa in de mest betydelsefulla drömmarna. Kom överens om att ringa in 2-3 stycken. På detta vis blir det tydligt vilka mål som har störst betydelse för eleven.

Efter tankekartan kan du som pedagog antingen välja att låta barnen dela med sig av sina drömmar eller låta dem vara hemliga. Jag själv lät barnen tillverka en egen, liten, personlig drömask i klassrummet. Beskrivning till asken hittade jag här.  Omsorgsfullt veks det askar i diverse mönstrade papper och därefter stoppades drömlistorna ned. Slutligen fick barnen välja band för att knyta en rosett om sin ask som numera förvaras i deras lådor i klassrummet. Då och då ska jag be eleverna titta i sina askar och påminnas om sina personliga drömmar. På detta vis hoppas jag att drömmarna lättare blir till verklighet.

Koppling till läroplanen
Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället.

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.

Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.