Välj en sida

Patrik 1,5Handling
Det nygifta paret Sven och Göran flyttar in i förortsidyllen och lyckan verkar total. Både Sven och Göran är unga, vackra och framgångsrika, men något saknas ändå och ganska snart får vi tittare reda på parets drömmar om ett eget barn.

Ella Lemhagens långfilm (1 h 35 min) visar upp många olika sidor av kärlek, fördomar, adoption och homosexualitet. Vi får följa Sven och Göran i deras nyförälskelse, deras kamp mot grannars smyg-homofobi och striden mot byråkratin i samhället.

Det som blir tvisten i hela filmen är när paret äntligen ska ta emot sin efterlängtade adoptivson och denne inte visar sig vara en liten 1,5 åring, utan en problemfylld och homofobisk 15 åring som omhändertagits av sociala myndigheterna.

Efter detta omtöcknande möte börjar en händelserik resa som bjuder på både skratt, gråt och allvarsamma funderingar.

 

Förslag på fortsatt arbete

Denna film kan fungera som bra utgångspunkt för att få till en diskussion om identitet med elever på högstadiet.

Börja gärna med att diskutera och fundera över vad det är som påverkar vilka vi är, hur vi beter oss och hur vi uppfattas av andra människor. Kan Patriks sätt att vara, agera och prata avslöja något om hans förslutna? På vilket sätt? Ge exempel.

Varje människa bär på egna erfarenheter och dessa kan liknas vid föremål som ryms i en osynlig ryggsäck. Vilka föremål skulle Patrik kunna ha haft i sin ryggsäck? Vad går han runt och bär på?

Låt därefter eleverna få i uppdrag att fylla en egen, personlig ryggsäck med föremål som betytt mycket för dem genom livet. Eleverna ansvarar själva för vilka föremål de lägger i väskan, men de ska ha varit en viktig del i elevens identitetsskapande.

Det går även bra att låta eleverna måla eller fotografera sina föremål.

Avslutningsvis passar det bra att i mindre grupper, i halvklass eller i helklass presentera föremålen som representerar varje enskild elev. Låt eleverna muntligt berätta varför just dessa föremål är betydelsefulla. På detta sätt lär du känna dina elever bättre och klasskamraterna kan få större förståelse för vem som döljer sig bakom varje enskild klasskamrat.

 

Koppling till läroplanen
Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 7–9:

  • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning

 

Undervisningen i bild ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 7–9:

  • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  • Presentationer av eget bildskapande.
  • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.