Välj en sida

Resan till Fjäderkungens RikeHandling
Kaninpojken Johan lever ett harmoniskt liv tills han abrupt förlorar sin mamma. Pappan förklarar att hon förts bort till fjäderkungens rike och sedan den dagen är inte livet sig likt.

Far och son går till sjöss, och deras nya hem blir ett gammalt rostigt fartyg som de färdas runt ensamma på. Johan kan inte släppa minnet av sin mamma utan fortsätter att skriva brev och skicka flaskpost, dag efter dag, till sin mamma.

En dag när pappan åker iväg för att handla kommer Johan i kontakt med Bill, som är en mystisk bekant till hans pappa. Tillsammans tar de sig till Fjäderkungens rike där Johan hoppas kunna hitta sin mamma.

Denna produktion är ett svensk/danskt samarbetare som tog tre år att göra klar. Filmen väcker stora och svåra frågor, fast på ett lättbegripligt sätt, kring sorg, livet och döden.

Förslag på fortsatt arbete
Barn har många gånger funderingar på livets stora frågor, såsom var de själva fanns innan livet på jorden och vart de tar vägen den dagen de lämnar jorden.  När dessa frågor ställs i en barngrupp brukar det leda till många intressanta och betydelsefulla diskussioner. Många barn har erfarenhet av att en äldre släkting dött eller att ett husdjur har lämnat dem. Frågorna behöver lyftas, men lika viktigt är det att ge dem tid, så att barnen har möjlighet att bearbeta och reflektera tankarna som kommer upp.

Att utgå från barnlitteratur brukar vara givande och det finns många fina och pedagogiska böcker som behandlar ämnet döden. I min förra klass läste vi sagorna Adjö Herr Muffin och En stjärna vid namn Ajax tillsammans.

Vi valde att arbeta vidare lite extra med boken Adjö Herr Muffin och eleverna skrev ned sina tankar efter att ha lyssnat till berättelsen. Efter att de skrivit en text fick de även i uppdrag att rita en bild som de tyckte passade. Texterna samlade jag sedan i deras individuella portfoliopärmar, som ett underlag för deras utveckling inom svenska.

Här kan du få tips och korta beskrivningar av passande böcker för yngre barn.

Ett tag efter att vi läst, skrivit och funderat kring detta ämne visade jag filmen Resan till Fjäderkungens Rike. Jag var noga med att knyta an till arbetet veckan innan och berätta lite kortfattat om filmens innehåll. Använd dig gärna av den inledande texten om du vill göra detsamma i din klass.

Koppling till läroplanen
Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1-3:

  • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.Undervisningen i de svenska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1-3:
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­ byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
  • Handstil och att skriva på dator.
  • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.