Välj en sida

Tomtar och trollFilmen handlar om tomtar och troll, små varelser som ingen kan se, men som människor förr i tiden ständigt såg små tecken från.

Tomtarna bodde ofta på gårdarna och gårdsfolket var noga med att ställa ut mat till dem. Glömdes tomtarna bort straffades ofta människorna med dålig skörd, sjuka djur eller fattigdom. Tomtarna var snälla små varelser och tyckte om att bo nära människor. Förr kallades de vättar eller nissar, oftare än tomtar. De var flitiga och tog hand om gårdens alla djur nattetid.

Trollen däremot var onda varelser som levde långt inne i skogarna i bergsskrevor eller under kullar. De var väldigt bra på att hitta på rackartyg och förknippades med det onda och farliga. Skulle man av misstag gå vilse i skogen fick man tidigt lära sig att aldrig smaka på någon mat eller dryck. Ofta hade nämligen trollen ställt fram lockmat som var förtrollad, trodde man.

Fortsatt arbete
Jenny Nyström sägs ha påverkat bilden av tomten här i Sverige, det vill säga tomtar med röda kläder, långt vitt skägg och en lång, röd luva. John Bauer däremot sägs ha påverkat bilden av hur vi ser på troll.

Titta gärna på tomte- och trollbilder, med hjälp av datorn. Använd en sökmotor och skriv in respektive konstnär samt tomte eller troll i sökfältet.

Skriv gärna ut ett antal bilder som eleverna kan studera tillsammans. Kanske kan dessa frågor vara underlag för diskussion:

 • Vad är det som utmärker bilderna?
 • Vad kännetecknar tomtarna?
 • Vad kännetecknar trollen?
 • Ser du varelserna på detta sätt eller har du andra inre bilder?

Fortsätt gärna med att diskutera:

 • Varför dessa varelser var så betydelsefulla förr i tiden?
 • Varför är de inte lika viktiga för dagens människor?
 • Finns det tillfällen då vi tänker lite extra på tomtar och/eller troll idag?

Därefter vore det intressant att låta barnen studera bilderna och försöka måla av antingen en trollbild eller en tomtebild. Till jul passar det extra bra att skapa julkort med tomtemotiv inspirerade av Jenny Nyströms bilder.

Koppling till
Ämnet bild ska innehålla följande centrala innehåll i årskurs 1–3:

 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Ämnet samhällskunskap ska innehålla följande centrala innehåll i årskurs 1–3:

 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.