Välj en sida

Allt går att animeraInledande arbete:
Fråga gärna barnen vad de tänker på när de hör ordet animera. Vad betyder det? Har de några exempel på animerade filmer?


Handling:

I filmen Allt går att animera får vi möta barnen Linda och William som lär oss animera på ett enkelt sätt. Animering innebär att ett antal bilder tas, som därefter snabbt spelas upp efter varandra. På så vis blir ögat lite lurat och tror att det är en filmsekvens istället för enstaka bilder. Linda och William menar att man kan animera nästan vad som helst, såsom stenar, pinnar, kottar eller skolmaterial som pennor, sudd och utklippta pappersformer. I den här filmen har barnen bland annat arbetat med att klippa ut olika geometriska former i färgat papper och därefter skapat en värld som påminner mycket om dataspelsvärldar.

Kanske kan dessa exempel vara till inspiration i klassens skapande?

Fortsatt arbete:
Det kan vara en fördel att konkretisera själva animeringen och prata om förloppet som visades i filmen. Tillvägagångssättet kan sammanfattas med hjälp av nedanstående punkter:

 1. Rita en bild på ett stort vitt papper,
 2. fotografera bilden med hjälp av en digitalkamera fäst på ett stativ,
 3. fortsätt att rita på din bild,
 4. ta en ny bild,
 5. rita ytterligare något på din bild,
 6. ta en tredje bild osv.

Flipagram är en app som kan användas för att skapa animerade filmer och sekvenser, iMotion är exempel på ytterligare en app med samma funktionalitet.

Att skapa en animerad film kan göras med flera olika syften, men ett användningsområde skulle kunna vara att befästa kunskaper från tidigare lektioner. Kanske är likhetstecknet ett matematiskt uttryck som är svårt att förstå eller skillnaden mellan adjektiv, substantiv och verb? Med hjälp av en film kan barnen ta del av kunskapen om och om igen. Och även titta på varandras filmer.

Antingen kan du som pedagog dela in barnen i grupper och låta dem göra filmer om sådant som du i bedömningar sett att barnen tycker är lite svårt eller så kan barnen fritt välja att animera med inspiration från den här filmen. Förslag på innehåll att animera om i de tidigare åldrarna kan vara:

 • Likhetstecknet,
 • kommutativa lagen (3+7 har samma summa som 7+3),
 • strategin ”störst först” (det vill säga i talet 2+5 tänker jag 5+2),
 • ental, tiotal och hundratal,
 • geometriska objekt,
 • dubbelt och hälften,
 • substantiv, adjektiv, verb,
 • hur meningar skrivs (med stor bokstav, mellanrum mellan orden och punkt i slutet),
 • stavning av ord.

Koppling till läroplan:

Centralt innehåll i ämnet bild i årskurs 1–3:

 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

 

Centralt innehåll i ämnet svenska i årskurs 1–3:

 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Texter som kombinerar ord och bild,tillexempel film,interaktiva spel och webbtexter.

 

Centralt innehåll i ämnet matematik i årskurs 1–3:

 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Grundläggande geometriska objekt.
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.