Välj en sida

hur gör man en flygresa?

I den här filmen träffar vi Olof som ska flyga på egen hand mellan Växjö och Stockholm. Olof startar med att checka in sitt bagage, visa sin biljett och ta emot ett boarding card. Väskan ska därefter röntgas och vi får se hur det ser ut inuti Olofs väska. Säkerheten är stor på en flygplats och varje väska måste kontrolleras noggrant.

När det är dags att gå ombord på flygplanet får Olof, tillsammans med en flygvärdinna, gå in först. Kaptenen kontrollerar samtidigt så att allt är ok för start, enligt en checklista. Nu är det snart dags för avfärd och väl uppe i luften serveras det kaffe, läsk och kaka. Efter cirka 45 minuter landar Olof på Stockholms flygplats Arlanda.


Förslag på fortsatt arbete
I den här filmen får barn lära sig mer om vad en flygresa innebär och efter filmen passar det bra att bland annat diskutera:

 • Med vilka möjliga transporter kan du resa?
 • Vilka fördelar finns det med flyga flygplan?
 • När tror ni människor började resa med flygplan?

Plocka gärna fram lite fakta och bilder om den första flygmaskinen och berätta för dina elever om flygplanets historia. På wikipedia.se kan du läsa mer om bröderna Wright som år 1903 genomförde de första kontrollerade flygturerna med en motordriven flygmaskin. De första turerna varade bara mellan 11-12 sekunder och var enbart cirka 50 meter långa.

Fortsätt gärna med att diskutera vad följande ord betyder:

 • kapten
 • styrman
 • handbagage
 • flygvärdinna.

Som avslutning passar det bra att barnen skriver en egen påhittad berättelse om en flygresa. Betona vikten av att en tydlig inledning, handling och avslutning finns med. Ytterligare en övning som brukar vara uppskattad är att låta barnen vika egna flygplan. På ungafakta.se finns en tydlig beskrivning, som samtidigt tränar barnen på att ta del av och tolka instruktioner.


Koppling till läroplanen
Genom undervisningen i teknik ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens histo­riska utveckling för att de på så sätt bättre ska förstå dagens komplicerade tekniska företeelser och sammanhang och hur tekniken påverkat och påverkar samhällsutveck­lingen.

Ämnet teknik i årskurs 1–3 ska bland annat innehålla följande centrala innehåll:

 •  Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Ämnet svenska i årskurs 1–3 ska bland annat innehålla följande centrala innehåll:

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­ byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Handstil och att skriva på dator.
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära person­ beskrivningar.
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, och hur de kan organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera led.