Välj en sida

Här kommer Vettman 1- vett och etikett för små och stora barnDen gröna, lilla katten Vettman lär både små och stora barn om vett och etikett. Den här filmen består av fyra kortare delar.

I den första delen  får vi veta mer om varför det är viktigt att tvätta händerna innan måltider. Vettman berättar att bakterier lätt överförs från händer till mat när vi äter och att det därför är viktigt att tvätta sig regelbundet. Tvål och vatten med massor av lödder dödar bakterier.

I den andra delen visar Vettman hur man bör sköta sina tänder. Uppifrån och ner, insidan, utsidan, framsidan och baksidan av tänderna måste rengöras dagligen. Att sköta sina tänder två gånger dagligen medför finare och helare tänder.

I den tredje delen får vi lära oss att plocka undan efter oss. Vettman har pysslat inomhus en hel dag och visar, med några enkla knep, hur det blir städat och snyggt igen. Byggklossar i lådan, teckningen hängs upp och kritorna nedplockade i kritasken. Allt på sin plats.

I den fjärde och sista delen lär oss Vettman att använda orden varsågod, tack och var snäll. Han tar upp många bra exempel där fraserna kan användas och betonar att artighet bidrar till att de du möter blir glada.

Förslag på fortsatt arbete
Börja gärna med att diskutera filmens innehåll tillsammans.

  • Stämmer allt som Vettman har att säga?
  • Vad tycker barnen?
  • Vad tycker du som pedagog?
  • Kan klassen ta till sig några av Vettmans råd?

Låt barnen på egen hand, eller parvis, sammanfatta vad de har lärt sig av Vettman. Det är lämpligt att föreslå för barnen att de gör en tankekarta och därefter berättar utifrån denna. För de yngre barnen passar det även bra att måla en eller ett par bilder till texten.

Ytterligare ett sätt att arbeta med filmen är att dela in barnen i fyra grupper och tilldela dem varsin del av filmen. Därefter får barnen arbeta fram ett manus utifrån filmdelens innehåll. Kanske vill barnen göra vissa justeringar, efter er gemensamma diskussion i klassen.  Manuset kan övas in till en pjäs och därefter får samtliga grupper visa sina pjäser för klassen. På detta sätt använder du dig av flera olika represenationsformer för att barnen ska ta till sig innehållet i filmen.

Koppling till läroplanen
Undervisningen i svenska ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

Undervisningen i svenska år 1-3 ska utgå från följande centrala innehåll:

  • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.