Välj en sida

Mobbning i fokus- lågstadiet- Harry och MillaLäraren Boyne hälsar Märta välkommen till lågstadieklassen. Hon är ny i klassen och möter Milla, som nästan med detsamma blir Märtas bästis. Milla förändras och vill inte längre vara tillsammans med sin tidigare bästa vän Harry.

Harry får då uppleva hur det känns att inte bli sedd, att vara närvarande i samma klassrum som Märta och Milla, men att bli utfryst. Harry gör flera försök att vinna tillbaka Millas uppmärksamhet, men misslyckas gång på gång. Efter flera elaka kommentarer, slag och sparkar får de övriga klasskamraterna upp ögonen på vad som håller på att ske. Milla och Märta ber Harry om förlåtelse, och Harry tycker att det bästa av allt är att äntligen bli sedd igen.

Filmen slutar med att ett antal barn reflekterar över sin syn på mobbning. De lyfter exempelvis fram hur viktigt det är att alltid säga till någon vuxen ifall man ser någon som blir utfryst, retad eller mobbad.


Fortsatt arbete
Nedan frågor kan användas för att få till en diskussion i klassen:

  • Hur vill du att dina klasskamrater ska vara mot dig?
  • Hur är du mot dina klasskamrater?
  • Har du sett någon på skolan som ofta går ensam?
  • Finns det någon som ofta blir retad på skolan?
  • Vad ska du göra ifall du ser någon som blir retad?

Arbeta gärna med värderingsövningar i klassen. Ett förslag är att leka leken Fyra hörn som innebär att du som pedagog säger ett påstående och barnen får välja att ställa sig i ett av fyra hörn i klassrummet.  Tre hörn har givna val och ett är öppet. Avsluta varje påstående med att låta barnen diskutera varför de valt just det hörnet. Förslag på användbara påståenden kan du få här. Även Folkhälsan har bra förlag på frågor att ställa rörande mobbning när ni arbetar med Fyra hörn.

Det kan även vara bra att diskutera igenom skolans vision och påminna eleverna om vilka regler som gäller på just er skola. Gör gärna reglerna synliga, genom att sätta upp dem på klassrumsväggen, samtala om dem och eventuellt arbeta om reglerna så att de blir enklare att förstå och ta till sig för yngre barn. Regler kan med fördel även visualiseras med hjälp av bild eller foto.

Koppling till läroplanen
Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället.

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3:

  • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.