Välj en sida

Blue, Karma, TigerHandling
I den här filmen får du möta tre tjejer som berättar om sin syn på graffiti och vad det är som lockar just dem att hålla på med grafitti. I filmen gestaltas tjejernas röster av animerade lerfigurer, vilket dels gör det möjligt att porträttera mer konstnärligt och fantasifullt och dels skyddar det tjejernas identitet. Att måla graffiti på offentliga platser är olagligt, men killar och tjejer fortsätter att måla för att nå ut med sina budskap och konstverk.

Konstformen jämförs i filmen med reklam som sitter i tunnelbanestationer. Det handlar främst om uppmärksamhet, att synas och ta plats i det offentliga rummet. Vad är vackrast; en grå betongvägg, eller en vägg som kommer till liv genom färg och form?

Ungdomarna beskriver känslan av att se sina verk nere på stationerna, på broar eller på platser där det florerar mycket folk. Trolleri, magi och förvandling är känslor som upplevs eftersom konstarten tillåter att många sinnen förstärks, enligt ungdomarna som är intervjuade till filmen. Även spänningsmomentet som kommer av att göra något olagligt, var också en känsla som lyftes fram i filmen.


Fortsatt arbete
Till Sverige kom graffitin runt 1984 och det var bland annat filmerna Style Wars och Wildstyle som bidrog till detta. Graffitin blev dessutom uppmärksammad genom boken Subway Art och utställningen ”New York Graffiti” på Louisiana i Danmark 1984.

Ända sedan den första graffitin dök upp i Sverige har den skapat reaktioner. Konst eller vandalism? En subkultur som adderar värde, eller något som förfular gatubilden? Svaret kanske ligger i betraktarens öga?

Se filmen som startpunkt för en diskussion med barnen kring konst och konstnärlig frihet.

  • Vad känner barnen när de ser graffiti?
  • Finns det fin och ful graffiti?
  • Är det ok att vissa människor målar graffiti på väggar, i tunnlar, på byggnader, etc. fast alla kanske inte tycker att det är fint?


Koppling till läroplanen
Bild, årskurs 4–6:

  • Konst­, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap

    Samhällskunskap, årskurs 4-6:

    Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.