Välj en sida

Handling
Figuren Alfabeta är ensam och letar efter något att göra. Plötsligt kommer fantasifiguren Galne Gunnar flygande. Vad är det som låter? frågar Alfabeta. Musiken blir högre och högre och filmen avslutas med att Alfabeta och Galne Gunnar går till Janne Jordgubb på dansparty. De har roligt tillsammans och dansar tills det blir kväll. Snipp snapp snut, så var den sagan slut.

Inledande arbete
Ett kunskapskrav i ämnet svenska är att kunna skapa en berättande text med en tydlig inledning, handling och avslutning. Detta kan göras på många olika vis; traditionellt på ett papper, som en muntlig berättelse eller som en filmad skildring. Att läsa böcker för barnen och tillsammans strukturera handlingen efteråt ökar elevernas förmåga att själva kunna skriva berättelser med inledning, handling och avslutning. Läs gärna mycket tillsammans och samtala om de olika delarna i bokens handling. Det brukar även vara spännande att återberätta en bok och utelämna inledningen, handlingen eller avslutningen. Vad händer då med beskrivningen?

Förslag på fortsatt arbete
Berätta att filmen de nyss har sett är ett elevarbete och att barnen ska få i uppdrag att göra en liknande övning med rörlig bild och ljud. Nu ska barnen få spela in och regissera sina egna sagor. Låt barnen öva parvis på att skriva egna berättelser. Tidigt i skrivutvecklingen kan det underlätta att göra iordning häften bestående av tre linjerade blad. På det första bladet ska inledningen skrivas, på det andra bladet skrivs själva handlingen och på det tredje och sista pappret avslutas berättelsen. När berättelsen är genomarbetad kan du ladda ner appen Puppet Pals för att filmatisera berättelsen på ett enkelt sätt. Appen är enkel att använda och ni har möjlighet att välja bland olika bakgrunder och skådespelare när ni tar del av gratisversionen. Vill ni fotografera era egna bakgrunder och figurer kan Director´s cut köpas till. Figurerna flyttas enkelt runt med era fingrar och ni kan  zooma och vända på dem under inspelningen. Då Appen har ett så kallat multitouch kan flera vara med och samarbeta med filmen på en och samma gång. Därför lämpar sig appen bra för samarbete och att berätta en saga tillsammans.

Koppling till läroplanen 

Bild, årskurs 1–3

  • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Svenska, årskurs 1-3

  • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
  • Handstil och att skriva på dator.
  • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära person­ beskrivningar.